DỊCH VỤ

Gói cước FiberVIP ưu đãi truy nhập quốc tế dành cho KHDN

* Nội dung gói cước:

1-Áp dụng cho khách hàng thanh toán hàng tháng:

STT

Gói dịch vụ

Tốc độ  trong nước (Mbps)

Tốc độ ngoại mạng quốc tế

(Mbps)

Gói cước hàng tháng

(VNĐ)

Tối đa

(Mbps)

Cam kết

tối thiểu

(Mbps)

1

VIP 100

100

35

4

9,000,000

2

VIP 150

150

50

5

16,000,000

3

VIP 200

200

60

6

20,000,000

2-Áp dụng cho khách hàng thanh toán trả trước:

STT

Gói dịch vụ

Gói 03 tháng

(VNĐ)

Gói cước 06 tháng

(VNĐ)

Gói cước 12 tháng

(VNĐ)

Gói cước 18 tháng

(VNĐ)

Gói cước 24 tháng

(VNĐ)

1

VIP 100

24,300,000

45,900,000

86,400,000

121,500,000

151,200,000

2

VIP 150

43,200,000

81,600,000

153,600,000

216,000,000

268,800,000

3

VIP 200

54,000,000

102,000,000

192,000,000

270,000,000

336,000,000

3-Chính sách khác:

+   Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

+   Các gói cước trên đã bao gồm: 01 block 06 IP tĩnh, 01 tài khoản Fsecure cho 03 thiết bị.

+   Cước hòa mạng:

  • Khách hàng đăng ký sử dụng gói cước thanh toán hàng tháng: theo quyết định số 25/QĐ-TTKD ĐNG-ĐHNV ngày 01/1/2017 của Giám đốc TTKD.
  • Khách hàng đăng ký sử dụng hình thức thanh toán trả trước từ 03 tháng trở lên: 0 đồng.

4-Đối tượng áp dụng: khách hàng tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.

5-Thời hạn áp dụng: từ ngày 09/01/2017.