DỊCH VỤ

Quy định cước hòa mạng dịch vụ Điện thoại cố định, MegaVNN, MyTV

I. Cước hòa mạng áp dụng cho khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ liên tục từ 12 tháng trở lên.

1. Dịch vụ Điện thoại cố định:

-            Lắp trên đường dây cáp đồng mới:  200.000 đồng/thuê bao/lần.

-            Lắp trên đường dây thuê bao có sẵn (đã có dịch vụ MegaVNN, MyTV): không thu cước.

2. Dịch vụ MegaVNN:

-            Lắp trên đường dây có sẵn (đã có dịch vụ điện thoại cố định, MyTV).

 • Khách hàng đã có thiết bị Router ADSL tương thích mạng VNPT Đà Nẵng: không thu cước.
 • Khách hàng chọn trang bị Router ADSL loại 2 port: 200.000 đồng/thuê bao/lần.
 • Khách hàng chọn trang bị Router ADSL loại 4 port: 400.000 đồng/thuê bao/lần.

-            Lắp trên đường dây cáp đồng mới.

 • Khách hàng đã có thiết bị Router ADSL tương thích mạng VNPT Đà Nẵng: 200.000 đồng/thuê bao/lần.
 • Khách hàng chọn trang bị Router ADSL loại 2 port: 300.000 đồng/thuê bao/lần.
 • Khách hàng chọn trang bị Router ADSL loại 4 port: 500.000 đồng/thuê bao/lần.
3. Dịch vụ MyTV:

-            Lắp đặt dịch vụ MyTV trên đường dây có sẵn dịch vụ ĐTCĐ, MegaVNN:

 • Khách hàng đã có thiết bị Router ADSL tương thích mạng VNPT Đà Nẵng: không thu cước.
 • Khách hàng chọn trang bị Router ADSL loại 2 port/4 port: 200.000 đồng/thuê bao/lần.
 • Khách hàng chọn trang bị Modem Router ADSL Wifi: 400.000 đồng/thuê bao/lần.

-            Lắp đặt dịch vụ MyTV trên đường dây cáp đồng mới:

 • Khách hàng đã có thiết bị Router ADSL tương thích mạng VNPT Đà Nẵng: 200.000 đồng/thuê bao/lần.
 • Khách hàng chọn trang bị Router ADSL loại 4 port: 300.000 đồng/thuê bao/lần.
 • Khách hàng chọn trang bị Modem Router ADSL Wifi: 500.000 đồng/thuê bao/lần.
4. Khách hàng lắp đồng thời 2 dịch vụ trở lên trên cùng 1 đường dây:

-            Khách hàng đã có thiết bị Router ADSL tương thích mạng VNPT Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng không trang bị): không thu cước.

-            Khách hàng chọn trang bị Router ADSL loại 2 port/4 port: cước đấu nối hòa mạng 100.000 đồng/thuê bao/lần.

-            Khách hàng chọn trang bị Modem Router ADSL Wifi: cước đấu nối hòa mạng 300.000 đồng/thuê bao/lần.

II. Chính sách ưu đãi giảm cước hòa mạng khi khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ, đăng ký các gói cước cao:

-          Trường hợp khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ liên tục ít nhất trong 12 tháng: giảm 20% cước hòa mạng theo mức cước lựa chọn của khách hàng.

-          Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng sử dụng dịch vụ liên tục ít nhất trong 18 tháng: giảm 40% cước hòa mạng theo mức cước lựa chọn của khách hàng. Các gói cước cao dịch vụ MegaVNN và MyTV cụ thể như sau:

 • MegaVNN:  Basic trọn gói, Basic + trọn gói,  Easy trọn gói, Family trọn gói, gói Maxi, gói Pro.
 • MyTV: MyTV Gold, MyTV Gold HD.

-          Khách hàng đăng ký trả trước dịch vụ MegaVNN, MyTV (khách hàng sử dụng cước trọn gói, trả trước 1 lần 6 tháng/12 tháng): giảm 20% cước hòa mạng theo mức cước lựa chọn của khách hàng.

-         Một số quy định về chính sách ưu đãi giảm cước hòa mạng khi khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ, đăng ký các gói cước cao:

 • Mức cước làm căn cứ chiết khấu cho khách hàng áp dụng theo bảng cước tại mục I.
 • Tỷ lệ chiết khấu giảm cước hòa mạng: khách hàng thuộc trường hợp giảm cước nào thì áp dụng tính cước hòa mạng theo tỷ lệ tương ứng của trường hợp đó. Trường hợp khách hàng đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện giảm cước thì cộng tất cả tỷ lệ chiết khấu giảm cước để tính cước hòa mạng cho khách hàng.
 • Khách hàng vi phạm cam kết thời gian sử dụng, gói cước sử dụng: thu hồi toàn bộ giá trị ưu đãi cước hòa mạng bằng tiền mặt.

III. Cước dịch chuyển, chuyển đổi, chuyển quyền sử dụng dịch vụ.

-          Dịch chuyển địa chỉ lắp đặt dịch vụ: 50.000 đồng/đường dây/lần.

-          Chuyển đổi gói cước dịch vụ: không thu cước.

-          Chuyển quyền sử dụng dịch vụ:

 • Chuyển quyền sử dụng dịch vụ kèm dịch chuyển địa chỉ lắp đặt: 50.000 đồng/đường dây/lần.
 • Chuyển quyền sử dụng, không dịch chuyển địa chỉ lắp đặt: không thu cước.
IV. Cước hòa mạng áp dụng cho khách hàng không cam kết sử dụng dịch vụ (sử dụng dưới 12 tháng), cho thuê ngắn ngày.

-          Khách hàng hòa mạng mới: thu thêm 100.000 đồng/thuê bao/lần tương ứng với dịch vụ, mức cước khách hàng đăng ký.

-          Cước hòa mạng cho trường hợp thuê ngắn ngày: 200.000 đồng/thuê bao/lần, đã bao gồm cài đặt thiết bị đầu cuối theo dịch vụ khách hàng đăng ký.

V. Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

VI. Một số quy định về trang bị thiết bị đầu cuối:

-          Thiết bị Router ADSL 2 port, 4 port: VNPT Đà Nẵng trang bị cho khách hàng theo quy định hiện hành của Tập đoàn VNPT và của VNPT Đà Nẵng.

-          Thiết bị Modem Router Wifi: trang bị lần đầu cho khách hàng đăng ký mới. Trường hợp thiết bị hỏng ngoài danh mục bảo hành, hết thời gian bảo hành, VNPT Đà Nẵng trang bị lại loại Router ADSL thông thường (không có chức năng phát wifi).

-          Thực hiện thu hồi thiết bị khi khách hàng tạm ngưng, vi phạm hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng.