HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 8/2013): Đồng Thị Khánh Minh

Thông tin cá nhân đề nghị khen thưởng:

-         Họ và tên: Đồng Thị Khánh Minh;             Nam/ Nữ: Nữ;

-         Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1985;

-         Trình độ chuyên môn: Kinh tế viên;

-         Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 47 Trần Phú - Công ty Tin học; 

-         Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-         Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3829233;    Di động: 091.4005399;

-         Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính: Giao dịch viên;

Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

03

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

02

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

91

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

 

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

32.000.000

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

82.500.000

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

 

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

 

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

 

 

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Hoà nhã, chu đáo, tận tình trong giao tiếp, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT.