HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 2/2013): Trần Thị Thục TrangI. Thông tin cá nhân
 

-          Họ và tên: Trần Thị Thục Trang;             Nam/ Nữ: Nữ;

-          Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1979;         Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH VT;

-          Đơn vị công tác: Trung tâm Kinh doanh thuộc Công ty Điện thoại II; 

-          Chức vụ hiện nay: Cửa hàng Trưởng;

-          Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3739333;    Di động: 091.4132345;

-          Nhiệm vụ được giao: Trực tiếp giao dịch và quản lý Cửa hàng Tôn Đức Thắng.

 

II. Thành tích đạt được:
  1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng bình xét: 

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả của nhân viên được bình xét

Kết quả bình quân của các nhân viên khác trong đơn vị (nếu có)

1.        Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bán hàng

-       Tổng số khách hàng lớn, KHDN, KH VIP được phân công quản lý

Khách hàng

06

 

-       Tổng doanh thu hoặc giá trị hợp đồng đã ký với KH

Đồng

42.584.000

 

-       Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ nhóm KH được giao phụ trách

%

 

 

-       Số thuê bao rời mạng

Thuê bao

 

 

-       Số thuê bao được vận động chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT

Thuê bao

 

 

2.        Đối với nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phát triển điểm bán lẻ sản phẩm, dịch vụ của VNPT:

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ quản lý

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ phát triển mới

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Doanh thu từ đại lý, điểm bán lẻ được giao quản lý, phát triển

Đồng

 

 

3.        Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số hoá đơn

Hoá đơn

3541

 

-       Tổng số cước thu khách hàng

Đồng

569.574.751

 

-       Tỷ lệ thu róc nợ

%

 

 

4.        Đối với điện thoại viên

-       Số cuộc đàm thoại

Cuộc

 

 

-       Thời gian đàm thoại (phút/ tháng)

Phút

 

 

5.        Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số lượng thuê bao phát triển lắp đặt mới

Thuê bao

155

 

-       Số lượng thuê bao bảo dưỡng, sửa chữa

Thuê bao

 

 


2. Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Thực hiện đúng quy định; Khả năng linh hoạt, sáng tạo trong công việc; Không có khách hàng, đồng nghiệp phản ánh, khiếu nại về thái độ phục vụ tinh thần hợp tác trong công việc và quá trình tiếp xúc với khách hàng,...