Biểu mẫu hợp đồng

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG > Biểu mẫu hợp đồng dịch vụ mới năm 2020 ( thời gian áp dụng từ 01/03/2020)

A. Đối với dịch vụ trả sau: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui lòng click vào đường link
1. VNPT Hợp Đồng Trả Sau
2. VNPT- Điều Khoản Chung Hợp Đồng Trả Sau
3. VNPT- Phiếu Yêu Cầu Chuyển Quyền Sử Dụng Dịch Vụ
4. VNPT- Phiếu Yêu Cầu Thay Đổi Thông Tin
5. VNPT- Biên Bản Bàn Giao Và Nghiệm Thu Dịch vụ
B
. Đối với dịch vụ trả sau: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui lòng click vào đường link
1. VNPT Hợp đồng trả trước
2. VNPT- Điều khoản chung hợp đồng trả trước
3. VNPT- Biên bản xác nhận thông tin KHCN
4.VNPT- Biên bản xác nhận thông tin KHDN
C
. Điều kiện giao dịch chung: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui click vào đường link
1.VNPT- Điều kiện giao dịch chung
2.VNPT-Phiếu yêu cầu đăng ký dịch vụ KHCN
3.VNPT- Phiếu yêu cầu đăng ký dịch KHDN