điểm giao dịch

40 Trần Quốc Toản

 • 02363828432
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 7

50 Nguyễn Du

 • 02363889766
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 7

50 Nguyễn Văn Linh

 • 02363871789
 • 7:00 – 19:00
 • Thứ 2 – CN (Kể cả ngày lễ, tết)

484 Điện Biên Phủ

 • 02363726889
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 7

67 Nguyễn Lương Bằng

 • 02363739333
 • 7:00 – 19:00
 • Thứ 2 – CN (Kể cả lễ, tết)

524 Nguyễn Lương Bằng

 • 02363773252
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 7

Ngã ba Hòa Sơn

 • 02363793777
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 6

424 Ngô Quyền

 • 02363555679
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 7

376 Ngũ Hành Sơn

 • 02363953953
 • 7:00 – 19:00
 • Thứ 2 – CN (Kể cả lễ, tết)

425 Mai Đăng Chơn

 • 02363555777
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 7

278 Đường CMT8

 • 02363556666
 • 7:00 – 19:00
 • Thứ 2 – CN (Kể cả lễ, tết)

Miếu Bông, Hòa Phước

 • 02363556655
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 6

Lô 27 Đường Quảng Xương – Khu phố chợ Túy Loan

 • 02363696333
 • 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30
 • Thứ 2 – Thứ 7