TIN KHUYẾN MÃI

VĂN HÓA VNPT

Với khách hàng: Luôn làm hài lòng

VNPT coi khách hàng là trung tâm và là mục tiêu trong chiến lược phát triển. Mọi thành viên của VNPT luôn chú ý phải chân thành, nhã nhặn, chú ý lời chào, lời cảm ơn. Lắng nghe nhu cầu; giải thích cặn kẽ, rõ ràng. Tôn trọng lời hứa, đúng thời gian, không sách nhiễu hoặc gây phiền hà cho khách hàng.

Với người lao động: Tôn trọng và bảo vệ

VNPT xác định đội ngũ lao động là tài sản quý giá nhất của VNPT, là những người làm nên lịch sử truyền thống hào hùng, cũng như đang tạo dựng những bậc thang cho tương lai, do vậy mọi chủ trương, ý tưởng, cơ chế, chính sách hay giải pháp triển khai cũng đều hướng về người lao động.

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD - THÁNG 10/2019

 

1. Trung tâm Viễn thông 1

Họ và tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Phan Văn Dũng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.075

 

Nguyễn Văn Quy

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.138

 

Nguyễn Công Mại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.078

Hồ Viết Thắng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.060

 2. Trung tâm Viễn thông 2:

Họ và tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Nguyễn Thành Trung

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0346

Đỗ Viết Hưng

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.000

Phạm Đình Nguyên Vũ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

Trần Vĩnh Tường

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.024

 3. Trung tâm Viễn thông 3:

Họ và tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Hà Nhật Tiến

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0300

Cao Thanh Sơn

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1532

Nguyễn Tấn Bình

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0598

Trần Thị Tuyết

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0400

 4. Trung tâm Viễn thông 4:

Họ và Tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Phùng Bá Nam

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.008

Nguyễn Phước Hoàng

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.000

Trần Minh Tuấn

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.152

Nguyễn Văn Vũ

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.177

 5. Trung tâm Viễn thông 5:

 

Họ và Tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Trần Văn Hội

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.070

Nguyễn Văn Hoàng

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.052

Nguyễn Quốc Linh

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.173

Lê Văn Tường

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.042

 6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

 

Họ và tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Nguyễn Tấn Việt Thư

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.010

 

Nguyễn Anh Tuấn

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1.004

 7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

 

Họ và tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Nguyễn Duy Phong

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

Bùi Hữu Nghị

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.07

Nguyễn Hữu Hà

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.09

Phạm Văn Sơn

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

 8. Khối Văn Phòng VTĐN:

Họ và tên

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Trần Minh Anh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

Phạm Bá Đặng Việt

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

Nguyễn Thị Quế Thu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

Hoàng Hữu Trung

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.02

Nguyễn Quốc Hải

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.042

Lê Mạnh Hoàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.04

Tổng cộng số cá nhân đề nghị khen thưởng  trong tháng 10/2019:   32 CBCNV.

XEM TIẾP


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

VNPT ĐÀ NẴNG CÓ 02 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẬP ĐOÀN VINH DANH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO NỤ CƯỜI VNPT NĂM 2019

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong phong trào Nụ cười VNPT năm 2019 vào ngày 24-25/10 sắp đến. 

XEM TIẾP

Giải pháp

Lĩnh vực Kinh doanh

Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng Viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ Thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị Viễn thông - Công nghệ Thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng:

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình Viễn thông - Công nghệ Thông tin.

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

- Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên.

- Kinh doanh các nghành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.