Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của VNPT Đà Nẵng

Hiện tại quy trình để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của VNPT Đà Nẵng được công bố theo thông tin như sau

1 thoughts on “Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của VNPT Đà Nẵng

  1. Nguyễn văn Bình says:

    Xin chào nhà mạng!
    Tôi có thể cập nhật thay đổi CCCD thay cho CMND trước đây đã đăng ký với nhà mạng nhưng không cần đến đại lý được không.
    Số thuê bao : 0914061257

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *