VNPT BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Các quyết định về việc Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng

https://drive.google.com/drive/folders/1_qQ7Vgtf386780DCuQry0TFRATvaeKHF?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *