Đại hội đại biểu công đoàn VNPT Đà Nẵng lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 14-15/4, Đại hội đại biểu Công đoàn VNPT Đà Nẵng lần Thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thắng – Ủy viên BCH Công đoàn Thông tin Truyền thông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn VNPT, đồng chí Nguyễn Trung Hải – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện VNPT tại Đà Nẵng, Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng. 148 đại biểu của Công đoàn VNPT Đà Nẵng đã đến dự Đại hội.

Công đoàn VNPT Đà Nẵng hiện có 10 Công đoàn CSTV với 627 đoàn viên; Ban Chấp hành gồm 14 đồng chí; UBKT có 05 đồng chí.

Đ/c Triệu Tiến Thắng phát biểu tại Đại hội

Giai đoạn 2017 – 2022, đời sống kinh tế – văn hóa và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân Đà Nẵng ngày càng được nâng cao, đòi hỏi các loại hình dịch vụ VT-CNTT phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng với chất lượng cao. Sự cạnh  tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường viễn thông công nghệ thông tin, yêu cầu chuyển đổi số trên mọi mặt hoạt động đời sống xã hội đặt ra yêu cầu cao đối với Tập đoàn VNPT nói chung và VNPT địa bàn Đà Nẵng nói riêng.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài nhiều đợt trong các năm 2020 đến 2021.Trong công tác phòng chống dịch với các Chỉ thị, biện pháp, phương án nghiêm ngặt, quyết liệt của Trung ương và của Thành phố đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và các hoạt động của Công đoàn trên địa bàn đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tâm trạng, đời sống, sinh hoạt của hầu hết người lao động VNPT trên địa bàn Đà Nẵng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN VNPT ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV 1
Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

Việc thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ đi đôi với  tập trung bố trí lại, đào tạo lại lao động và việc giảm mạnh lao động nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực trong các năm cuối nhiệm kỳ và thay đổi phương pháp quản trị mới trong khi bình quân tuổi lao động cao nên việc tiếp cận công nghệ, dịch vụ mới có phần khó khăn, năng suất lao động thấp so với bình quân chung của toàn Tập đoàn…đã tạo nên nhiều thách thức, áp lực đối với đội ngũ lao động;

Trong bối cảnh và tình hình đó, nhiều thách thức, áp lực và nhiệm vụ đặt ra đối với các hoạt động của công đoàn VNPT Đà Nẵng sao cho phù hợp, thiết thực với tình hình của địa bàn. Song, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn đã đoàn kết, sáng tạo, phối hợp, đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo đời sống người lao động. Điều đó đã được đồng chí Triệu Tiến Thắng đánh giá cao trong phát biểu của mình tại Đại hội.

Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Đồng chí Ngô Minh Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch. Đồng chí Võ Nguyễn Công Thành và đồng chí Lê Quốc Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Nghị quyết của Công đoàn VNPT khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn VNPT Đà Nẵng đề ra đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, Ban chấp hành công đoàn tham gia với giám đốc để xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở trên cơ sở quy chế dân chủ cơ sở của Tập đoàn ban hành;

Thứ hai, phối hợp kịp thời, đồng bộ với chuyên môn thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, qui định của Tập đoàn và của địa bàn liên quan đến pháp luật lao động;

Thứ 3, phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động định kỳ mỗi năm 01 lần (trừ các trường hợp đột xuất theo yêu cầu của các bên) đi đôi với thỏa thuận, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các qui định mới, hợp lý và có lợi hơn cho người lao động so với qui định của BLLĐ 2019 và các văn bản dưới luật liên quan đến quan hệ lao động;

Thứ tư, kịp thời kiện toàn, bổ sung xây dựng mới Qui chế làm việc của BCH và các qui định điều hành, hoạt động nội bộ theo hướng dẫn của Công đoàn VNPT theo mô hình tổ chức mới từ năm 2023;

Thứ 5, thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo qui định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và của Công đoàn VNPT;

Và cuối cùng là tăng cường công tác, giám sát, phản biện theo chức năng đồng thời chỉ đạo UBKT công đoàn thực hiện đúng, kịp thời kế hoạch kiểm tra hằng năm đối với các công đoàn CSTV và công đoàn đồng cấp./.

Cách Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *