VNPT ĐÀ NẴNG: 4 tháng đầu năm 2023 duy trì tốc độ tăng trưởng và nằm trong top 10 toàn Tập đoàn

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2023, đồng chí Nguyễn Trung Hải – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Đà Nẵng nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của VNPT Đà Nẵng trong năm 2022 có sự hợp lực cố gắng vươn lên của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban điều hành kinh doanh, Ban BSC và các Tổ công tác nhanh chóng hoàn thiện các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ trong quý I/2023. Hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động, tăng trưởng doanh thu, tăng thị phần các dịch vụ cốt lõi của VNPT trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Qua 4 tháng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, với tinh thần quyết liệt đổi mới từ tư duy đến hành động, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, VNPT Đà Nẵng có được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả 4 tháng đầu năm 2023, VNPT Đà Nẵng luôn nằm trong Top 10 xếp hạng của Tập đoàn (tháng 4 xếp hạng 7/63 VNPT tỉnh thành phố).

Đồng chí Nguyễn Trung Hải – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Đà Nẵng trao Cờ thi đua cho các đơn vị đạt danh hiệu thi đua xuất sắc.

Năm 2023 với khẩu hiệu “Tư duy đúng – Hành động nhanh – Khai phá cơ hội tăng trưởng” và với tinh thần quyết liệt trong tổ chức triển khai, toàn thể CBCNV đều quyết tâm, biến thách thức thành cơ hội để VNPT Đà Nẵng phát triển bứt phá, đóng góp tích cực vào việc đưa VNPT Đà Nẵng dẫn đầu thị trường cung cấp các dịch vụ viễn thông và CNTT.

Ban truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *