VNPT Đà Nẵng được trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước năm 2023

Ngày 21/12/2023, Tại Hội nghị Triển khai Kế hoạch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước năm 2023.

Đây là kết quả của 2 năm nỗ lực không ngừng với tinh thần tự trọng, tự thay đổi, làm thật và quyết liệt đổi mới sáng tạo cùng sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể CBCNV, VNPT Đà Nẵng đã vượt qua một năm 2023 đầy khó khăn để tạo nên sự thay đổi về chất và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều dấu ấn đáng ghi nhận.

Ban truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *