VNPT Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ

Từ ngày 7/3/2024 đến 16/3/2024, VNPT Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III tổ chức Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho 365 CBCNV là cán bộ quản lý và người lao động, theo đó, ngày 7/3/2024 huấn luyện cho Nhóm 1, Nhóm 4, Nhóm 6 (Gồm Cán bộ quản lý, Cán bộ làm công tác ATVSV, CBCNV khối gián tiếp của VNPT Đà Nẵng; Tổng cộng 108 người). Ngày 15 và 16/3/2024, tổ chức Huấn luyện cho Nhóm 3 (CBCNV trực tiếp sản xuất, làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 257 người).

Ông Nguyễn Nho Túy – Phó giám đốc VNPT Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ phát biểu khai mạc tại Buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, các quy định của pháp luật, của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về an toàn vệ sinh lao động; những biện pháp cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Các kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ của cán bộ quản lý tại các tổ sản xuất, chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong việc đảm bảo giữ gìn an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, tài sản của cơ quan, nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người lao động, giữ gìn và phát huy văn hóa VNPT trong tình hình mới.

Tập huấn nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng được VNPT Đà Nẵng quan tâm tổ chức ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra tại các VNPT tỉnh thành trên cả nước nhằm giúp cán bộ quản lý, người lao động nắm vững trách nhiệm, quyền hạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả, phương pháp hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên, kịp thời ngăn ngừa những rủi ro gây mất an toàn trong mọi tình huống, tạo niềm tin, sự gắn kết và nâng cao trách nhiệm trong việc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD được giao năm 2024./.

Ban truyền thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *