Đảng uỷ VNPT Đà Nẵng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 07/7/2023, Đảng ủy VNPT Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên BTV thành ủy Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc thành ủy. Về phía Đảng uỷ VNPT Đà Nẵng, có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Bí thư Đảng bộ, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Đà Nẵng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và lãnh đạo chủ chốt đơn vị.

Với quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy VNPT Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệu vụ được giao; Từ đầu nhiệm kỳ, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; đại dịch Covid-19 kéo dài, gây nhiều khó khăn thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thị trường viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, doanh thu các dịch vụ viễn thông truyền thống đang ngày càng suy giảm, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước có nhiều thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ và kịp thời cải tiến quy trình SXKD. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của BTV thành ủy, Đảng ủy VNPT Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, tập trung đổi mới phương thức kinh doanh, đổi mới triệt để công tác kiểm tra giám sát, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, từ 2022 đến nay, với phương châm “làm thật, báo cáo thật”, tổ chức nhiều đoàn, tổ kiểm tra, chọn những nội dung “nóng” nhất để kiểm tra, giám sát; Tổ chức tối ưu bộ máy lao động song song với đẩy mạnh số hóa nội bộ; Tổ chức công tác tái đào tạo; Chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng cải thiện rõ rệt, được định lượng rõ ràng theo các chỉ số KPI. Xếp hạng địa bàn Đà Nẵng liên tục cải thiện rõ rệt, từ nhóm cuối thuộc diện giám sát đặc biệt của Tập đoàn, nay đã nằm trong top 10 tập đoàn VNPT.

Tại Hội nghị, đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc như: Trung tâm ĐHTT-KHTCDN, Văn phòng Đảng ủy, Đảng ủy Khối chức năng … đã sôi nổi thảo luận về vai trò của tổ chức đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất – kinh doanh tại đơn vị, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí thiếu tướng Vũ Xuân Viên – UVBTV thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí thiếu tướng Vũ Xuân Viên – UVBTV thành ủy Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ VNPT Đà Nẵng đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Đồng thời đồng chí đề nghị những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Đảng bộ VNPT Đà Nẵng cần tập trung làm tốt các nội dung như: lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác theo nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW; đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng bộ VNPT Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Trung Hải – Bí thư Đảng bộ, Trưởng đại diện VNPT tại địa bàn, Giám đốc VNPT Đà Nẵng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo BTV Đảng ủy thành phố Đà Nẵng, các ý kiến tham luận tại Hội nghị và khẳng định tập thể Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2025 để Đảng bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cùng ngày, Đảng ủy VNPT Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Lắm – Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Công đoàn VNPT Đà Nẵng.
BTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *